Protectia datelor personale

Regulamentul de Protecţie a datelor personale (cf. GDPR)

În conformitate cu cerinţele Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electroniceSC Micutzul Design SRL, proprierarul magazinului online www.micutzul.ro, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o altă persoană.

În contextul reformării cadrului legislativ prin Regulamentul (UE) 679/2016  privind Protecția Datelor Personale, libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor), aplicabil începand cu data de 25 mai 2018, dorim să vă asigurăm de confidențialitatea și securitatea datelor prin măsuri organizatorice și tehnice.

Având în vedere activitatea noastră desfășurată în domeniul comerțului online de hainuțe și accesorii pentru copiicolectăm şi prelucrăm date cu caracter personal doar pentru onorarea comenzilor dumneavoastră, aceste date nu vor fi date spre publicare şi nici unor terţe persoane decât în cazul în care situația o impune (spre exemplu firmelor de curierat care asigură preluarea și livrarea coletelor).

În calitate de abonat la informarea electronică (newsletter) micutzul.ro este necesar să îți dai acordul pentru a putea primi în continuare, prin intermediul mesajelor electronice trimise de noi, materiale informative sau promoționale cu privire la produsele și serviciile pe care le furnizăm. Dumneavoastră nu veţi primi mesaje publicitare sau mesaje informative generale prin poşta electronică decât după ce vă daţi acceptul în acest sens, excepţie facând mesajele prin care vă notificăm asupra comenzilor dumneavoastră (confirmări, modificări, status expedieri ş.a.).

Pentru noi este important să protejăm confidențialitatea datelor cu caracter personal ale clienților și depunem în permanență eforturi pentru a asigura acest lucru. Conform noului regulament nr. 679/2016 aplicabil începând cu data de 25 mai 2018 (cunoscut sub acronimul GDPR – General Data Protection Regulation) am modificat Termenii și Condițiile de utilizare a magazinului online micutzul.ro și Politica de Confidențialotate, Protecție si Prelucrare a Datelor cu Caracter Personal.

Consideram ca este important să asigurăm protejarea confidențialității și să vă informăm cu privire la modul în care utilizăm datele dumneavoastră cu caracter personal.

1. Reguli de protecție a datelor cu caracter personal

Asigurarea confidențialității și protecției datelor cu caracter personal ale utilizatorilor magazinului online micutzul.ro este prioritară pentru compania noastră și avem în vedere în permanență normativele emise de statul român și comunitatea europeană, colectarea și prelucrarea datelor personale având la bază următoarele principii:

 • Datele personale se colectează și prelucrează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, prezentate detaliat la punctul 4 din acest regulament.
 • Datele personale ale clienților nu vor fi procesate către terți într-o manieră incompatibilă cu acele scopuri;
 • Datele personale colectare vor fi exacte, iar acolo unde este necesar, actualizateclientul fiind responsabil de corectitudinea și actualitatea datelor stocate;
 • Procesarea datelor personale se va face într-o manieră legală, corectă și transparentăclientul putând solicita în orice moment ștergerea datelor cu caracter personal. Modificarea și actualizarea datelor personale îi revine în totalitate utilizatorului (actualizările se fac din contul personal), SC Micutzul Design SRL putând interveni doar atunci când situația o impune, la solicitarea utilizatorului;
 • Datele personale vor fi păstrate confidențial și stocate într-o manieră ce asigură securitatea necesară;
 • Distribuirea datelor personale către persoane terțe nu se face decât în cazul în care acest lucru este necesar, în scopul oferirii de servicii conform acordurilor de colaborare sau parteneriat (ex. firmele de curierat), dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate;
 • Utilizatorii magazinului online micutzul.ro au dreptul de a solicita accesul la datele personalerectificarea și ștergerea acestoraimpotrivirea sau restricționarea de la procesarea datelor, cât și de la dreptul de portabilitate al datelor.

 

2. Datele cu caracter personale

Date cu caracter personal. Înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă, cunoscută și sub denumirea de „persoană vizată”. O persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, micutzul.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizezi.

Date personale înseamnă orice informație care poate fi legată de o persoană fizică identificată sau identificabilă, incluzând toate tipurile de informații directe sau indirecte (spre ex. utilizate în legatură cu alte date) ce se referă la persoana subiect, precum nume și prenumenumăr de telefonadrese de e-mailadresa de facturareadresa de livrarenumele și prenumele persoanei care primește coletulnumărul de telefon al persoanei care primește coletul, etc.

3. Colectarea datelor personale

SC Micutzul Design SRL va prelucra Datele cu caracter personal ale Clienților exclusiv în scopul executării obligațiilor asumate în vederea finalizării comenzilor sau prin contract.

Prin completarea datelor în formularul de creare Cont și/sau de Comandă, Cumpărătorul declară și acceptă necondiționat ca datele sale personale să fie incluse în baza de date micutzul.ro  dă acordul expres și neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai jos la punctul 4.

Datele cu caracter personal pe care le colectam pot include urmatoarele:

  • Numele și datele de contact (în scopul asigurării unei bune experiențe de vizualizare, cumpărare și livrare colectam numele și prenumele dvs.numărul de telefonadrese de e-mailadresa de facturareadresa de livrarenumele și prenumele persoanei care primește coletulnumărul de telefon al persoanei care primește coletul, precum și alte date de contact similare);
  • Parolele și informații de securitate similare folosite pentru autentificare și pentru accesarea contului de pe magazinul nostru online;
  • Date despre dispozitivul dvs. și despre modul în care dvs. și dispozitivul interactionați cu produsele noastre.
  • Date despre caracteristicile pe care le utilizati, articolele pe care le achizitionați si paginile web pe care le vizitați;
  • Date despre dispozitivul si rețeaua pe care le utilizați pentru a vă conecta la produsele noastre: date despre sistemele de operare și aplicațiile software instalate pe dispozitivul dvs., inclusiv cheile de produsadresa IPsetările regionale și setările de limbă.

4. Scopul colectării datelor cu caracter personal

SC Micutzul Design SRL proprietarul magazinului online micutzul.ro, colectează date cu caracter personal pentru:

 • Informarea clienților / cumpărătorilor în legătură cu situația contului inclusiv validarea, expedierea și facturarea comenzilorrezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și / sau serviciile achiziționate;
 • Trimiterea de Newslettere și / sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS) în condițiile în care persoana vizată și-a exprimat în mod explicit acordul;
 • Cercetare de piață, urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului clientului / cumpărătorului.


5. Utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal vor fi utilizate și prelucrate numai pentru scopul în care au fost colectate și vom stoca datele doar atât cât este necesar pentru scopul mai sus menționat. Informațiile clientului sunt păstrate pentru perioada în care contul său este activ, pentru oricare din scopurile menționate la punctul 4, doar dacă clientul nu și-a exprimat în mod expres dorința ca datele sale personale să nu fie păstrate.

Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC Micutzul Design SRL si asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor.

Prelucrare. Înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate. Printre operațiuni se numără colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea și altele. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

Accesul la datele personale este strict limitat personalului SC Micutzul Design SRL, asociaților care dețin autorizația necesară și nevoia clar definită pentru utilizarea datelor, operatorul sau persoana împuternicită de către operator având obligația să asigure confidențialitatea datelor clienților.

Operator. Operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau împreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana împuternicită de operator. Persoana împuternicită de operator înseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal în numele unui operator. (Regulamentul UE 679/2016 – General Data Protection Regulation, articolul 4)

                   De asemenea, SC Micutzul Design  SRL poate furniza datele cu caracter personal ale cumpărătorului altor companii partenere, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 4 al prezentului regulament, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată / bancaretelemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața bunurilor și serviciilor noastre, asiguratori.

Micutzul © 2023 - Toate drepturile sunt rezervate | ANPC